اکیپ بازرسی در شهرستان اهواز تعداد دام های خسارت دیده از تنش آبی را بررسی کردند به گزارش راه بهارستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت: اکیپ بازرسی شامل نماینده فرماندار، شورای روستا، نماینده دامپزشکی و نماینده شهرستان برای بررسی خسارات دامی ناشی از تنش آبی از دهستان الهایی (منتهی الیه شاوور)بازدید کردند. غانمی افزود […]

اکیپ بازرسی در شهرستان اهواز تعداد دام های خسارت دیده از تنش آبی را بررسی کردند
به گزارش راه بهارستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز گفت:
اکیپ بازرسی شامل نماینده فرماندار، شورای روستا، نماینده دامپزشکی و نماینده شهرستان برای بررسی خسارات دامی ناشی از تنش آبی از دهستان الهایی (منتهی الیه شاوور)بازدید کردند.
غانمی افزود : در این بازرسی تلفات ۲۰ رأس دام سبک و ۲۷ رأس دام سنگین و ۵ رأس سقط جنین گاو تأیید و تحویل سازمان گردید.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان