به گزارش راه بهارستان، مرکز علمی فرهنگی امام حسین(ع) واقع در منطقه لشکرآباد از دیروز تبدیل به پایگاه واکسیناسیون شد. این مرکز با تولیت آیت الله کعبی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری فعالیت دارد. متولدین سال ۱۳۶۲ به قبل میتوانند با مراجعه به این مرکز واکسن کرونا دریافت کنند. پیش از این هیات حضرت ابوالفضل(ع) در زیتون نیز […]

به گزارش راه بهارستان، مرکز علمی فرهنگی امام حسین(ع) واقع در منطقه لشکرآباد از دیروز تبدیل به پایگاه واکسیناسیون شد.

این مرکز با تولیت آیت الله کعبی نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری فعالیت دارد.

متولدین سال ۱۳۶۲ به قبل میتوانند با مراجعه به این مرکز واکسن کرونا دریافت کنند.

پیش از این هیات حضرت ابوالفضل(ع) در زیتون نیز به مرکز واکسیناسیون تبدیل شده بود.

منبع فارس