جلسه مشترک معاونین خدمات شهری و فنی عمرانی مناطق شهرداری اهواز باتوجه به رفع وقفه ایجاد شده در تولید آسفالت و به منظور هماهنگی بیشتر در زمینه دستور العمل های جدید نحوه لکه گیری آسفالت مناطق برگزار شد. در نشست مشترک معاونین خدمات شهری و فنی عمرانی مناطق هشتگانه که در سالن اجتماعات شهرداری مرکز […]

جلسه مشترک معاونین خدمات شهری و فنی عمرانی مناطق شهرداری اهواز باتوجه به رفع وقفه ایجاد شده در تولید آسفالت و
به منظور هماهنگی بیشتر در زمینه دستور العمل های جدید نحوه لکه گیری آسفالت مناطق برگزار شد.
در نشست مشترک معاونین خدمات شهری و فنی عمرانی مناطق هشتگانه که در سالن اجتماعات شهرداری مرکز و با حضور علی رضا عالی پور سرپرست شهرداری اهواز برگزار شد، سرپرست جدید شهرداری با تاکید بر لزوم افزایش کیفیت و دقت در اجرای لکه گیری آسفالت گفت: اگر اقدامات انجام شده منتج به رضایت مردمی نشود در واقع هزینه ها را هدر داده ایم.
وی همچنین به معاونت های فنی عمرانی مناطق دستور داد: با توجه به کمبود وگران بودن اسفالت، نظارت و اجرای لکه گیری آسفالت را بادقت و نظارت بیشتری انجام دهند.