در انتظار بوده ایم تا نمایندگان خوزستان به حرف بیایند و از طرح تقسیم استان دفاع و چرایی طرح این مساله را در مجلس شفاف مطرح کنند اما صحبت های آنها در اعلام بی اطلاعی از وصول این طرح و حتی مخالفت با آن، نگرانی ها را بیشتر کرده است چرا که گویا سرنوشت این […]

در انتظار بوده ایم تا نمایندگان خوزستان به حرف بیایند و از طرح تقسیم استان دفاع و چرایی طرح این مساله را در مجلس شفاف مطرح کنند اما صحبت های آنها در اعلام بی اطلاعی از وصول این طرح و حتی مخالفت با آن، نگرانی ها را بیشتر کرده است چرا که گویا سرنوشت این طرح در دست نمایندگان دیگر استان ها قرار دارد.

از قرار معلوم طرح ایجاد استان خوزستان جنوبی با ۲۶ امضا اعلام وصول شده که تنها سه نماینده آن خوزستانی است و ۲۳ نماینده از دیگر استان ها است. این بدان معنا است که یک طرح بدون کارشناسی به این مهمی که با سرنوشت استان سرکار دارد بدور از چشم مردم استان از سوی برخی از نماینده ها طرح و برای آن امضا جمع آوری می شود و سایر نمایندگان استان نیز بی تفاوت از کنار آن گذشته اند تا امروز که صدای آن بلند شده و در جواب انتقادهای وارده، مجبور به پاسخگویی می شوند.

طرح تقسیم خوزستان به خودی خود محکوم و خطرناک است و حال که امضا کنندگان آن نمایندگان خوزستان نبوده اند خطرناک تر هم شده چرا که ممکن است نمایندگان استان های دیگر که به سرنوشت خوزستان چندان اهمیت هم نمی دهند و حتی چند صدایی خوزستان ممکن است برای آنها منافعی هم داشته باشد در نهایت به آن رای تایید بدهند یا حداقل ابعاد آن را چنان گسترده کنند که به راحتی نتوان از حاشیه های آن خارج شد و شروعی باشد برای اینکه در نهایت خوزستان را چند تکه کنند.

ارائه این طرح در مجلس یکبار دیگر نشان داد که بین نمایندگان خوزستان که تعداد زیاد آنها خود بیانگر یک مجلس کوچک در دل مجلس است، هماهنگی و همکاری وجود ندارد و همین هم باعث می شود که نماینده یک شهر به خود اجازه بدهد برای استانی به اهمیت خوزستان تصمیم گیری کند و سرنوشت آن را برای تقسیم به دست سایر نمایندگان بسپارد. اقدامی که تنها از سوی نمایندگان خوزستان بر می آید و کم پیش آمده سایر نماینده ها سرنوشت استان خود را به دست نماینده های خوزستان بسپارند.

برخلاف گفته نمایندگان که می گویند طرح تقسیم خوزستان یک طرح عادی و کم اهمیت است اتفاقا باید تاکید کرد که طرحی پراهمیت و حساسی است و کسانی که به خود اجازه داده اند چنین طرحی را مطرح کنند ممکن است با لابی ها و منافعی که از تقسیم خوزستان می برند در نهایت این طرح را به تصویب هم برسانند.

نکته دیگر این طرح در زمانی مطرح شده که بخاطر اعتراضات آبی، خوزستان و طرح های انتقال آب به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده بود که نمایندگان باید به ثمر نشستن این طرح را پیگیری می کردند نه اینکه خود عملا حاشیه سازی کنند و این مطالبه را به فراموشی بسپارند.

وصول طرح تقسیم خوزستان آن هم در شرایطی که گفته می شود دولت جدید بنا داشت استانداری ویژه برای خوزستان منصوب کند تنها این نکته را به مرکز مخابره می کند که خوزستانی ها خود علاقه ای به سرنوشت خاکشان ندارند و به دنبال تجزیه آن هستند و چه بسا همین طرح استاندار ویژه را هم کنسل کنند.

طرحی که تفرقه و جدایی را در استان نشانه رفته است و می خواهد از آب گل آلود مشکلات خوزستان ماهی بگیرد تا همین لحظه نیز به تفرقه افکنی دامن زده و برخی از صفحات در شبکه های مجازی برای اینکه کدام شهرستان مرکز خوزستان جنوبی باشد شروع به فعالیت کرده اند و بر علیه دیگر شهرستان ها موضع گیری می کنند.

آنچه مسلم است طرح تقسیم خوزستان را نباید شوخی گرفت و از کنار آن به سادگی گذشت و باید تلاش کرد قبل از آنکه به کمیسیون برود از دستور کار خارج شود و با یک صدایی که از استان مخابره می شود برای همیشه بر چنین طرح هایی که هر چند سال یکیار مطرح می شوند خط بطلان کشیده شود.

این هم از شانس ما خوزستانی ها است، در شرایطی که باید به دنبال گرفتن سهمیه و بیان مطالبات از کابینه دولت جدید باشیم نمایندگانمان گل به خودی می زنند و باید همه هم و غممان این باشد که مساله ای برای استان ایجاد نکنند.