مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برآورد می شود امسال، ۲۳۵ هزار تن تولید خرما داشته باشیم. محسن حسنی  در خصوص سطح زیر کشت نخیلات خوزستان در سال زراعی ۱۴۰۰ اظهار کرد: سطح کشت نخیلات خوزستان، ۴۲ هزار و ۴۰۰ هکتار بوده است که از این میزان ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار بارور […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برآورد می شود امسال، ۲۳۵ هزار تن تولید خرما داشته باشیم.

محسن حسنی  در خصوص سطح زیر کشت نخیلات خوزستان در سال زراعی ۱۴۰۰ اظهار کرد: سطح کشت نخیلات خوزستان، ۴۲ هزار و ۴۰۰ هکتار بوده است که از این میزان ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتار بارور است و برآورد می شود برای امسال، ۲۳۵ هزار تن تولید خرما داشته باشیم.

وی با اشاره به میزان مبارزه با آفات نخیلات افزود: در نخیلات استان خوزستان مبارزه علیه آفات، بیماری ها و علف های هرز در سطح ۲۸ هزار و ۶۱۸ هکتار انجام شده که از این میزان ۸ هزار و ۲۵۳ هکتار به مبارزه با کنه نخیلات، ۸ هزار و ۶۵۸ هکتار مبارزه با میوه خوار نخیلات و یک هزار و ۷۹ هکتار به مبارزه با بیماری خامج مربوط بوده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: میزان سطح مبارزه با علف های هرز در نخیلات خوزستان ۴ هزار و ۸۰۳ هکتار بوده است. همچنین با سایر آفات مانند سوسک های چوب خوار، موریانه ها و جوندگان نیز مبارزه انجام شده است.

حسنی در خصوص مبارزه با آفات نخیلات در شهرستان آبادان بیان کرد: اولویت اقدامات حفظ نباتات در زمینه مراقبت نخیلات، بحث مبارزه با چوب خواران است و سه مرکز برای این کار به صورت پایلوت در شهرستان آبادان با هماهنگی مدیریت ترویج در نظر گرفته شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: مقداری سموم و مواد نیز تهیه شده و در اختیار مراکز موجود در آبادان قرار گرفته است. براساس دستورالعمل سازمان حفظ نباتات و با همکاری پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری تلاش بر این است که میزان خسارات به کمترین سطح ممکن برسد.