علیرضا عالی‌پور به اتفاق مدیر عامل سازمان پسماند از محل نگهداری و تجهیز محل جدید نگهداری سگهای بلاصاحب بازدید کرد.
وی از احداث این مرکز در پارک شهروند خبرداد و بر تسریع در آماده سازي این مرکز تاکید کرد
در این بازدید که برخی کارشناسان این حوزه نیز حضور داشتند ، دستوراتی در خصوص بهبود وضعیت نگهداری سگهای بلا صاحب و تخصیص اعتبار به روند اجرایی طرح های بلند مدت شهرداری در این حوزه صادر شد.