به گزارش کشاورزی پرس، پوریا راهنورد مدیر منطقه به منظور نظافت محیط شهری، معاونت خدمات شهری منطقه توسط نیروهای خدمات شهری نسبت به شستشوی جداول در سطح معابر اقدام نمودند . راهنورد در این خصوص گفت: به منظور نظافت و حفظ بهداشت محیط با توجه به شیوع بیماری های گوناگون، شاداب سازی سیمای منظرشهری و […]


به گزارش کشاورزی پرس، پوریا راهنورد مدیر منطقه به منظور نظافت محیط شهری، معاونت خدمات شهری منطقه توسط نیروهای خدمات شهری نسبت به شستشوی جداول در سطح معابر اقدام نمودند .

راهنورد در این خصوص گفت: به منظور نظافت و حفظ بهداشت محیط با توجه به شیوع بیماری های گوناگون، شاداب سازی سیمای منظرشهری و نیز ایجاد رضایتمندی شهروندان ،جداول خیابانهای سطح منطقه توسط نیروهای تلاشگر خدمات شهری شستشو و پاکیزه گردید.

اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار