مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : تا اواسط هفته آینده استقرار جریانات جنوبی و مرطوب بر روی استان سبب وقوع شرجی و افزایش رطوبت بویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان خواهد شد. محمد سبزه زاری افزود :  در این ایام طی بعداز ظهر‌ها افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد وبرق و […]

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : تا اواسط هفته آینده استقرار جریانات جنوبی و مرطوب بر روی استان سبب وقوع شرجی و افزایش رطوبت بویژه در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود :  در این ایام طی بعداز ظهر‌ها افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد وبرق و تندباد‌های لحظه‌ای در ارتفاعات شمالی و شرقی استان وجود دارد.

در  شبانه روز گذشته آبادان با ۴۵.۵ و ایذه با ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط گزارش شده اند.

همچنین در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز   ۴۵.۴ و   ۲۶.۴ درجه سانتی گراد ثبت شده است.