سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در سه ماه ابتدای امسال در ‌انجام برنامه های اجرایی تعیین شده از سوی وزارتخانه در سطح کشور خوش درخشید. به گزارش راه بهارستان، سازمان صمت استان در سه ماهه نخست امسال موفق شد با کسب امتیاز ۱۰۰ در تحقق اهداف وزارتخانه در جدول رتبه بندی عملکرد مطلوب را […]

سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در سه ماه ابتدای امسال در ‌انجام برنامه های اجرایی تعیین شده از سوی وزارتخانه در سطح کشور خوش درخشید.
به گزارش راه بهارستان، سازمان صمت استان در سه ماهه نخست امسال موفق شد با کسب امتیاز ۱۰۰ در تحقق اهداف وزارتخانه در جدول رتبه بندی عملکرد مطلوب را کسب کند و موفق به کسب برترین رتبه در سطح کشور گردد.
وزات صمت سالانه اهداف و برنامه هایی را برای سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور تعیین می کند که خوشبختانه با تلاش مدیران و کارکنان سازمان صمت خوزستان موفق شدند ۱۰۰ درصد این اهداف و برنامه ها را محقق سازد
سازمان صمت خوزستان در چند ماه اخیر موفق شده است در بخش حفظ و صیانت از محیط زیست و سلامت و پاسخگویی و حل مشکلات مردم و ارباب رجوع و … رتبه برتر کشوری را کسب کند.
منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان