به گزارش راه بهارستان، شیخ رباط رئیس اداره صمت مسجدسلیمان بیان کرد : پیرو مصوبات ستاد کرونا شهرستان و دستور فرماندار گشت مشترک با حضور اداره صمت، اداره اماکن نیروی انتظامی، بهداشت و درمان و اتاق اصناف برگزار گردید و همه اصناف که دستورالعمل‌های ستاد کرونا را رعایت ننموده پلمپ و به مراجع قضایی معرفی […]

به گزارش راه بهارستان، شیخ رباط رئیس اداره صمت مسجدسلیمان بیان کرد : پیرو مصوبات ستاد کرونا شهرستان و دستور فرماندار گشت مشترک با حضور اداره صمت، اداره اماکن نیروی انتظامی، بهداشت و درمان و اتاق اصناف برگزار گردید و همه اصناف که دستورالعمل‌های ستاد کرونا را رعایت ننموده پلمپ و به مراجع قضایی معرفی شدند
وی گفت : در این راستا طی گشت مشترک که برگزار گردید تعداد ۲۴ واحد صنفی متخلف پلمپ گردید
منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان