رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز با اشاره به افزایش مجدد ظرفیت تخت‌های ICU کرونا در این بیمارستان، گفت: بیماران زیادی با علائم شدید کووید – ۱۹ به بیمارستان مراجعه می‌کنند به گونه‌ای که در کمتر از ۲۴ ساعت، تخت‌های ICU جدید بیمارستان پر شد. دکتر علیرضا قنبران ، اظهار کرد: با توجه به نیاز شدید […]

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز با اشاره به افزایش مجدد ظرفیت تخت‌های ICU کرونا در این بیمارستان، گفت: بیماران زیادی با علائم شدید کووید – ۱۹ به بیمارستان مراجعه می‌کنند به گونه‌ای که در کمتر از ۲۴ ساعت، تخت‌های ICU جدید بیمارستان پر شد.

دکتر علیرضا قنبران ، اظهار کرد: با توجه به نیاز شدید بیماران مبتلا به کرونا به تخت مراقبت‌های ویژه ICU، با هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز گذشته ۱۶ تخت به ظرفیت تخت‌های ICU بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز اضافه شد.

وی ادامه داد: بیماران زیادی با علائم شدید کووید – ۱۹ به بیمارستان مراجعه می‌کنند به گونه‌ای که در کمتر از ۲۴ ساعت، تخت‌های ICU جدید بیمارستان پر شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز گفت: ۳۶ تخت نیز در مگا ICU بیمارستان امام(ره) به بیماران مبتلا به کرونا اختصاص داده شده است به این ترتیب در حال حاضر ۵۲ تخت ICU در این بیمارستان در حال ارائه خدمات به بیماران مبتلا به کرونا است.

وی با اشاره به بروز علائم بسیار شدید در بیماران مبتلا به کرونای دلتا و نیاز مبرم بیماران به تخت مراقبت‌های ویژه بیان کرد: نزدیک به دو هفته است که تخت خالی مراقبت‌های ویژه در این بیمارستان وجود ندارد و به محض خالی شدن یک تخت ICU، بیمار بدحال دیگری جایگزین می‌شود.

قنبران افزود: با وجود اینکه کادر درمان بیمارستان‌ها به شدت تحت فشار هستند اما حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا هیچ بیماری بدون تخت و خدمات نماند.