صبح امروز سردار حسن شاهوارپور در بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرستان کارون گفت: نیروهای بسیجی به منظور  کمک رسانی و خدمت در طرح شهید سلیمانی سازماندهی و تعدادی در مراکز واکسیناسیون ،رهگیری بیماران و طرح‌های حمایتی کرونا مشغول هستند. 🔻وی افزود: یک مرکز تجمیعی در شهرستان کارون فعالیت دارد که جوابگوی جمعیت زیاد […]

صبح امروز سردار حسن شاهوارپور در بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرستان کارون گفت: نیروهای بسیجی به منظور  کمک رسانی و خدمت در طرح شهید سلیمانی سازماندهی و تعدادی در مراکز واکسیناسیون ،رهگیری بیماران و طرح‌های حمایتی کرونا مشغول هستند.

🔻وی افزود: یک مرکز تجمیعی در شهرستان کارون فعالیت دارد که جوابگوی جمعیت زیاد مردم نمی باشد لذا سپاه شهرستان کارون آمادگی کامل دارد تا سالن های ورزشی خود را با تمام امکانات و تجهیزات جهت راه اندازی مراکز تجمیعی واکسیناسیون در اختیار شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار بدهد. 

🔻وی اظهار داشت: یکی از رویکردهای که توسط بسیج و سپاه دنبال میشود همکاری و همیاری با کادر بهداشت و درمان در سطح استان و کشور است.

🔻فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج)خوزستان تصریح کرد: واکسن یکی از موضوعات مهم است که دعوت میکنم تمام مردم شهرستان عموما سنین ۶۰ به بالا واکسن تزریق کنند و به شایعات مطرح شده پیرامون واکسن در فضای مجازی توجه نکنند.