مدیر دفتر مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است حکمرانی بر اساس حوضه آبریز یعنی توسعه باید متناسب با ظرفیت آب همان منطقه باشد، اتفاقی که در سالهای اخیر در استان خوزستان شاهد نبودیم.

به گزارش راه بهارستان، کارشناسان معتقدند مشکلات آبی امروز کشور یک منشأ واحد دارد و آن عدم حکمرانی بر اساس مصالح حوضه آبریز و نبود یک سند جامع توسعه‌ای بر مبنای آمایش سرزمینی صحیح است. در صورتی که این مصالح رعایت شود، الگوی کشت و صنایع منطقه، متناسب با آب‌بر بودن آنها برنامه‌ریزی می‌شود. همان چیزی که دکتر محمد جمال ولی سامانی، مدیر دفتر مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است به هیچ وجه در خوزستان و حتی استان‌های اطراف رعایت نشده است.

همچنین وی بیان کرد توسعه مناطق فلات مرکزی کشور، مثل یزد، اصفهان کرمان و سایر استان‌های مرکزی نباید به شکلی که الآن در حال اتفاق افتادن است، باشد و این رویه باید اصلاح شود.