به گزارش راه بهارستان، غبیشاوی رئیس اداره صمت بندر امام خمینی ره بیان کرد : پیرو مصوبات ستاد کرونا شهرستان و دستور فرماندار همه اصناف که دستورالعمل‌های ستاد کرونا را رعایت نکنن بدون اغماض پلمپ و به مراجع قضایی معرفی می شوند به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان: غبیشاوی رئیس […]

به گزارش راه بهارستان، غبیشاوی رئیس اداره صمت بندر امام خمینی ره بیان کرد : پیرو مصوبات ستاد کرونا شهرستان و دستور فرماندار همه اصناف که دستورالعمل‌های ستاد کرونا را رعایت نکنن بدون اغماض پلمپ و به مراجع قضایی معرفی می شوند
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان: غبیشاوی رئیس اداره صمت بندر امام خمینی ره بیان کرد : پیرو مصوبات ستاد کرونا شهرستان و دستور فرماندار همه اصناف که دستورالعمل‌های ستاد کرونا را رعایت نکنن بدون اغماض پلمپ و به مراجع قضایی معرفی می شوند
وی گفت : در این راستا طی گشت مشترکهایی که برگزار گردید ۱۵ واحد صنفی متخلف پلمپ گردید
منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان