۶۰ هکتار از مزارع ذرت مسجد سلیمان زیر کشت ذرت رفته است. به گزارش کشاورزی پرس: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در تابستان سال جاری ۶۰ هکتار از مزارع  این شهرستان جهت تامین علوفه به زیر کشت ذرت اختصاص یافت. آبتین طاهری افزود: مزارع ذرت در منطقه گلگیر شهرستان واقع شده و مجهز به […]

۶۰ هکتار از مزارع ذرت مسجد سلیمان زیر کشت ذرت رفته است.

به گزارش کشاورزی پرس: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در تابستان سال جاری ۶۰ هکتار از مزارع  این شهرستان جهت تامین علوفه به زیر کشت ذرت اختصاص یافت.

آبتین طاهری افزود: مزارع ذرت در منطقه گلگیر شهرستان واقع شده و مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار جهت استفاده بهینه از آب می باشند.

وی اظهار داشت: ارقام کشت شده سیمون، ۷۰۳ و ۷۰۴ می باشند.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان