شورای حل اختلاف استان خوزستان اسکندر خطایی یکشنبه افزود: قاتل در یک نزاع در سال ۱۳۸۷ در شهرستان شوش فردی را به قتل رسانده بود که پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم شد. وی افزود: در این ۱۳ سال خانواده قاتل ،بزرگان و افراد خیر زیادی برای راضی کردن اولیای دم به عفو و بخشش تلاش […]

شورای حل اختلاف استان خوزستان اسکندر خطایی یکشنبه افزود: قاتل در یک نزاع در سال ۱۳۸۷ در شهرستان شوش فردی را به قتل رسانده بود که پس از طی مراحل قانونی به قصاص نفس محکوم شد.

وی افزود: در این ۱۳ سال خانواده قاتل ،بزرگان و افراد خیر زیادی برای راضی کردن اولیای دم به عفو و بخشش تلاش کردند اما نتیجه ای حاصل نشد لذا با اعلام پشیمانی قاتل از بزه و درخواست کمک از شورای حل اختلاف شوش، با دستور قضایی پرونده برای صلح و سازش به شعبه ویژه عشایر شورای حل اختلاف این شهرستان ارجاع شد.

رئیس دادگستری شوش بیان کرد: اولیای دم در این ۱۳ سال به اجرای حکم قصاص قاتل فرزند خود اصرار داشتند ولی با ورود اعضای شعبه ویژه عشایر شورای حل اختلاف شهرستان شوش و برگزاری نشست های متعدد با خانواده مقتول زمینه عفو و بخشش قاتل فراهم شد.

خطایی در ادامه اظهار داشت: تلاش و کوشش اعضای شعبه شورای حل اختلاف ویژه عشایر این شهرستان در شرایط سخت شیوع کرونا به ثمر نشست و اولیا دم از حق قصاص خود گذشتند و با عفو و بخشش بی قید و شرط ،قاتل فرزند خود را از چوبه دار رها کردند.

رئیس دادگستری شوش ضمن قدردانی از اولیای دم همچنین تلاش و کوشش اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه عشایر ، بزرگان، سران عشایر، معتمدان و خیران این شهرستان، گفت: کسانی که عفو و بخشش می‌کنند و در زمینه اصلاح ذات البین قدم برمی‌دارند، بدون شک نزد خداوند متعال، عزیز هستند و همیشه در تاریخ ماندگار خواهند بود.