بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست ، شاخص کیفی هوای امروز در شهر‌های شوشتر ۱۶۰ و اندیمشک ۱۵۴ (AQI)، دزفول ۱۴۹، اهواز ۱۴۷، ماهشهر ۱۴۱ و شادگان ۱۴۰ (AQI) ثبت شد که نشان دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است. این شاخص‌ها نشان دهنده آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها سنی است که در این […]

بنا بر اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست ، شاخص کیفی هوای امروز در شهر‌های شوشتر ۱۶۰ و اندیمشک ۱۵۴ (AQI)، دزفول ۱۴۹، اهواز ۱۴۷، ماهشهر ۱۴۱ و شادگان ۱۴۰ (AQI) ثبت شد که نشان دهنده آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

این شاخص‌ها نشان دهنده آلودگی هوا برای تمامی گروه‌ها سنی است که در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی ، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.