رییس کارگروه خدمات بیمه بانک کشاورزی خوزستان گفت: همزمان با برداشت خرما، کار ارزیابی خسارات وارده به نخیلات خوزستان ناشی از تنش آبی، آفات و خشکیدگی برگ نخیلات، روز یکشنبه شروع شد. محمد آلاله افزود: پس از ارزیابی خسارات وارده، کار پرداخت غرامت به نخلداران خوزستان شروع می‌شود. وی با بیان اینکه امسال از مجموع […]

رییس کارگروه خدمات بیمه بانک کشاورزی خوزستان گفت: همزمان با برداشت خرما، کار ارزیابی خسارات وارده به نخیلات خوزستان ناشی از تنش آبی، آفات و خشکیدگی برگ نخیلات، روز یکشنبه شروع شد.

محمد آلاله افزود: پس از ارزیابی خسارات وارده، کار پرداخت غرامت به نخلداران خوزستان شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال از مجموع ۴۲ هزار هکتار از نخیلات بارور و غیربارور خوزستان، ۲۱ هزار و ۱۹۹ هکتار آن زیرپوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی‌، برحسب میزان خسارات وارده به نخیلات و سقف بیمه نسبت به پرداخت غرامت به باغداران در کوتاه‌ترین زمین ممکن اقدام خواهد کرد.

برآوردهای سازمان جهادکشاورزی خوزستان حاکی از آن است که امسال حدود ۲۳۵هزار تن خارک، رطب و خرما از نخیلات خوزستان برداشت شود که نسبت به سال زراعی قبل ، سه هزار تن افزایش خواهد یافت.

بیشتر نخیلات خوزستان در کرانه شرقی اروندرود، دو سوی رودخانه بهمنشیر، شادگان، بهبهان، اهواز، خرمشهر، دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه متمرکز هستند.برداشت محصول خرما که بیشترین ارزش افزوده را بین محصولات تولیدی خوزستان دارد در روزهای آغازین شهریور شروع و تا آبان ادامه می‌یابد.

تمدید یک هفته‌ای بیمه محصولات کشت تابستانه در خوزستان

رییس کارگروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی خوزستان از تمدید یک هفته‌ای بیمه محصولات کشت تابستانه در استان تا هفتم شهریور امسال خبر داد.

آلاله با بیان اینکه آخرین مهلت برای بیمه محصولات کشت تابستانه ۳۱مرداد بود افزود: با توجه به تعطیلات یک هفته‌ای اخیر، زمان بیمه محصولات کشت تابستانه در خوزستان یک هفته تمدید شد.

حدود سه هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی خوزستان در فصل تابستان زیرپوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند.

سال زراعی جاری، به دلیل خشکسالی شدید و تنش آبی، سطح زیرکشت تابستانه در خوزستان از ۳۶۰هزار هکتار سال زراعی گذشته به کمتر از ۸۶هزار هکتار کاهش یافت.

با این حال برآوردهای سازمان جهادکشاورزی استان و آب وبرق خوزستان نشان می‌دهد با وجود خشکسالی و کمبود شدید آب، تابستان امسال حدود ۸۵ تا ۹۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خوزستان زیرکشت بدون مجوز شلتوک قرار گرفت که امکان بیمه آن به لحاظ قانونی وجود نداشت.

استان خوزستان با تولید سالانه ۱۷.۵میلیون تن محصولات زراعی و باغی، فرآورده‌های دامی و عسل در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.

پیش بینی شده در سال طراعی جاری به دلیل خشکسالی شدید، تولیدات زیربخش کشاورزی خوزستان ۲۵ تا ۳۰درصد کاهش یابد.