فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور، در نشستی از ایثارگران، آزادگان و جانبازان این سازمان تجلیل کرد.  

فرهاد ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به مناسبت سالروز ورود آزادگان به کشور، در نشستی از ایثارگران، آزادگان و جانبازان این سازمان تجلیل کرد.