فررین حاتمی کاکش مدیر شهرداری منطقه ۳ اهواز گفت: باتوجه به کیفیت معابر به عنوان شریان‌های اصلی شهر که تاثیر بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت، از این رو اهمیت و ضرورت اجرای این اقدامات و رسیدگی به آسفالت معابر، بسیار مهم و ضروری است. او بیان داشت: با وجود فرسودگی‌های زیاد در سطح […]

فررین حاتمی کاکش مدیر شهرداری منطقه ۳ اهواز گفت: باتوجه به کیفیت معابر به عنوان شریان‌های اصلی شهر که تاثیر بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت، از این رو اهمیت و ضرورت اجرای این اقدامات و رسیدگی به آسفالت معابر، بسیار مهم و ضروری است.

او بیان داشت: با وجود فرسودگی‌های زیاد در سطح آسفالت معابر و‌محلات، متأسفانه بسیاری از حفاری‌های انجام شده در معابر شهری با وجود تعهدات آن دستگاه برای مرمت آسفالت بعد از عملیات حفاری، همچنان بدون آسفالت باقی می‌ماند.

حاتمی افزود: برای شهروندان باعث ایجاد مشکلات می‌گردد، به همین دلیل همراهی مسئولان دستگاه‌های خدمت رسان برای اجرای زیرساخت‌های لازم و ترمیم آسفالت مناسب پس از انجام حفاری لازم و ضروری است.

مدیر شهرداری منطقه ۳ اهواز تصریح کرد: با دستور و پیگیری ویژه سرپرست شهرداری اهواز و با فعال شدن کارخانه تولید آسفالت، کار ترمیم و لکه گیری اصولی شامل کاترزنی و جمع آوری آسفالت نقاط فرسوده، آماده سازی بستر و قیر‌پاشی و آسفالت از هفته گذشته تا کنون در حال انجام و اقدام است و همچنان ادامه خواهد داشت.