تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در نشست کارگروه کشاورزی استان موضوع خرید خرما از نخلداران خوزستانی مورد بررسی قرار گرفت و مقر شد مبنای خرید براساس هزینه‌های تولید خرما و یک سود متعارف تعیین شود. او بیان داشت: در فصل تابستان آب در رودخانه‌های استان به ویژه کارون جاری هستند و […]

تورج نوروزی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در نشست کارگروه کشاورزی استان موضوع خرید خرما از نخلداران خوزستانی مورد بررسی قرار گرفت و مقر شد مبنای خرید براساس هزینه‌های تولید خرما و یک سود متعارف تعیین شود.

او بیان داشت: در فصل تابستان آب در رودخانه‌های استان به ویژه کارون جاری هستند و شوری آب کمتر شده و پیش بینی می‌شود میزان برداشت خرما از سطح نخلستان‌های استان از مشابه پارسال بیشتر باشد.