رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه مشوقهای پیشنهادی سازمان تعاون روستایی کشور دربرگیرنده خریداران است گفت: پیشنهاد میشود به منظور تسریع در فرآیند خرید خرما، قیمت خرید توافقی این محصول در استان خوزستان هرچه زودتر تعیین تکلیف شود به گزارش راه بهارستان شهلا عموری عصر یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی […]


رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه مشوقهای پیشنهادی سازمان تعاون روستایی کشور دربرگیرنده خریداران است گفت:
پیشنهاد میشود به منظور تسریع در فرآیند خرید خرما، قیمت خرید توافقی این محصول در استان خوزستان هرچه زودتر تعیین تکلیف شود
به گزارش راه بهارستان شهلا عموری عصر یکشنبه در نشست کارگروه تخصصی خرما در استانداری خوزستان افزود: امسال محصول
خرما نسبت به سالهای گذشته افزایش بیشتری دارد و به همین دلیل تولیدکنندگان درخواست دارند که خرما با قیمت منطقی از آنها خریداری شود.
وی ادامهداد: انتظار میرود با مذاکراتی که صورت میگیرد، هرچه زودتر قیمت توافقی خرید خرمای امسال خوزستان تعیین تکلیف شود تا از این طریق
نیز صادرکنندگان بتوانند از مشوق دولتی برای پرداخت طلب نخلداران نیز بهره مند شوند.
بر اساس این گزارش، قیمت توافقی سال ۱۳۹۹ برای خرید هرکیلوگرم خرما از نخلداران خوزستان ۷۳ هزار ریال بود اما امسال هنوز در خصوص قیمت
نهایی این محصول توافقی بین نخلداران و اعضای اتحادیه خشکبار صورت نگرفته است.
استان خوزستان به عنوان دومین تولیدکننده خرمای کشور، ۴۲ هزار هکتار نخیالت دارد و تعداد بهره برداران از این نخلستانها بیش از ۴۰ هزار نفر
هستند. متوسط خرید خرمای صادراتی استان خوزستان سالانه ۹۰ هزارتن است که ارزش تقریبی آن ۱۰۰ میلیون دلار است.

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز