رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به برنامه و عملکرد مراکز استخراج رمز ارز در خوزستان گفت: سهمیه جمع‌آوری ماینر های غیر مجاز از ابتدای فعالیت این دستگاه ها تا مرداد ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ هزار دستگاه و ۲۰ هزار کیلو وات ساعت در برنامه تدوین شده بود. دکتر علی […]

رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به برنامه و عملکرد مراکز استخراج رمز ارز در خوزستان گفت: سهمیه جمع‌آوری ماینر های غیر مجاز از ابتدای فعالیت این دستگاه ها تا مرداد ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ هزار دستگاه و ۲۰ هزار کیلو وات ساعت در برنامه تدوین شده بود.

دکتر علی خدری با بیان این که جلسات متعدد کمیته مراکز استخراج رمز ارز در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و ادارات برق شهرستان‌ها طبق برنامه برگزار شد، عنوان کرد: عملکرد مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز در این بازه زمانی، بیش از سهمیه جمع‌آوری مدنظر بوده است، به طوری که گروه های اجرایی مشترکین و حراست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در تمام شهرستان ها موفق شده اند از ابتدا تا مرداد ۱۴۰۰ تعداد ۴ هزار و ۵۳۳ دستگاه رمز ارز در ۲۳ شهرستان استان کشف نمایند.

خدری افزود: شهرستان های بهبهان، ایذه و امیدیه، بالاترین مرکز کشف دستگاه های رمز ارزهای غیر مجاز بوده‌است.

وی در تفکیک آمار سال ۹۹ از ۱۴۰۰ گفت: از ابتدای طرح تا پایان سال ۹۹ تعداد ۲ هزار و ۳۱۱ دستگاه کشف و ضبط شد که این آمار در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۰ به ۲ هزار و ۹۷ دستگاه رسید.

این مقام صنعت برق خوزستان با تاکید بر این که مردم مطلع شده اند که فعالیت مراکز غیرمجاز ماینرها باعث کمبودوخسارت به‌ شبکه برق می شود، گفت: جمع آوری این تعداد دستگاه با کمک گزارش های مردمی، حراست وامورمشترکین شرکت ، نیروی انتظامی و قوه قضاییه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در پایان تصریح کرد: برخورد با فعالیت این نوع دستگاه ها از اولویت های شرکت های توزیع است که در نهایت خاطیان با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه، مجازات خواهند شد.