مدیر شهرداری منطقه ۴ اهواز ؛ از عملیات اجرایی کفپوش گذاری معابر بهارستان خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ اهواز، پوریا راهنورد مدیر منطقه گفت: عملیات اجرایی کفپوش گذاری معابر در بهارستان با هدف تأمین امنیت در تردد عابرین پیاده و تسهیل در رفت و آمد شهروندان توسط نیروهای خدوم منطقه چهار […]

مدیر شهرداری منطقه ۴ اهواز ؛ از عملیات اجرایی کفپوش گذاری معابر بهارستان خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۴ اهواز، پوریا راهنورد مدیر منطقه گفت: عملیات اجرایی کفپوش گذاری معابر در بهارستان با هدف تأمین امنیت در تردد عابرین پیاده و تسهیل در رفت و آمد شهروندان توسط نیروهای خدوم منطقه چهار انجام شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این پروژه بیان داشت: در عملیات اجرایی کفپوش گذاری اقداماتی مانند تخریب پیاده رو فرسوده و قدیمی ، نخاله برداری، زیرسازی و اجرای کفپوش جدید با رعایت اصول ایمنی و استاندارد‌های فنی صورت گرفت.

راهنورد بیان نمود : به منظور زيبا سازی پياده روهای معابر سطح منطقه و کمک به بهبود عبور ومرور شهری اين شهرداری اقدام به پیاده رو سازی معابرسطح منطقه نموده، که کفپوش گذاری پیاده رو دربهارستان آفرینش ۲ یکی از این اقدامات می باشد.