تعطیلی بعضی از مراکز واکسیناسیون اهواز بدون اطلاع قبلی، موجی از سردرگمی را در این روزهای پراضطراب موج پنجم کرونا بین مردم ایجاد کرده است. برای روزهای متوالی بسیاری از بازنشستگان و افراد بالای ۶٠ سال در اهواز برای دریافت دوز دوم واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند که متاسفانه با تعطیلی برخی مراکز و […]

تعطیلی بعضی از مراکز واکسیناسیون اهواز بدون اطلاع قبلی، موجی از سردرگمی را در این روزهای پراضطراب موج پنجم کرونا بین مردم ایجاد کرده است.

برای روزهای متوالی بسیاری از بازنشستگان و افراد بالای ۶٠ سال در اهواز برای دریافت دوز دوم واکسن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردند که متاسفانه با تعطیلی برخی مراکز و یا نبود واکسن مورد نظرشان مواجه شدند.

اینکه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اهواز به عنوان متولی هیچگونه برنامه ریزی و اقدامی برای کاهش بلاتکلیفی مردم انجام نداده و بدون اطلاع قبلی مراکز واکسیناسیون را تعطیل کرده اند، جای سوال دارد.

موضوع مهمتر اما عدم شفاف سازی واکسیناسیون کرونا است که باعث سردرگمی مردم و مراجعات متعدد به مراکز مختلف واکسیناسیون است که بخش زیاد آنها را مردان و زنان سالمند تشکیل داده اند، دقیقا قشر پر خطری که مراقبت از آنها باید در اولویت سیستم درمانی استان باشد، اما به دلیل ناکارآمدی و بی برنامگی مسئولین علوم پزشکی اهواز و در رأس آن «فرهاد ابول نژادیان» و همچنین عدم اطلاعیه قبلی در تعطیلی مراکز و نبود واکسن(کوو برکت) در بسیاری از آنها، قطعا ریسک ابتلا در بین سالمندان متقاضی دریافت دوز دوم را بیشتر می کند.