سازمان آب و برق خوزستان،”علی غلامعلی نژاد” ضمن اعلام این خبر گفت:با اقدامات قاطعانه و عملیاتی توسط حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، در ایام تعطیلات کرونا و عاشورا و تاسوعای حسینی از تصرفات صورت گرفته در بستر رودخانه کارون واقع در شهرستان اهواز جلوگیری بعمل آمد . وی افزود: با هوشیاری ، رصد […]

سازمان آب و برق خوزستان،”علی غلامعلی نژاد” ضمن اعلام این خبر گفت:با اقدامات قاطعانه و عملیاتی توسط حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان، در ایام تعطیلات کرونا و عاشورا و تاسوعای حسینی از تصرفات صورت گرفته در بستر رودخانه کارون واقع در شهرستان اهواز جلوگیری بعمل آمد .

وی افزود: با هوشیاری ، رصد و اقدام بموقع ، تمامی سازه های احداثی جمع آوری گردید و از تصرف چهار هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه کارون جلوگیری بعمل آمد و رفع تصرف شد.

آزادسازی و رفع تصرفات بستر رودخانه کارون واقع در شهرستان اهواز توسط حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان