دکتر سیدمحمد علوی چهارشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت:تامین نشدن واکسن به اندازه کافی باعث شده تا عده ای از تزریق واکسن جا مانده و به هنگام شروع مجدد واکسیناسیون مردم به مراکز تزریق واکسن کرونا هجوم آورند.

وی افزود: این افراد کسانی هستند که باید دز دوم واکسن خود را دریافت می کردند و یا موعد تزریق دز اولشان فرا رسیده اما به دلیل نبود واکسن، با چند روز تاخیر به مراکز مراجعه می کنند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی باید سهمیه روزانه واکسن را به موقع تامین کند چرا که تاخیر و بی نظمی در تامین واکسن باعث اختلال در فعالیت مراکز واکسیناسیون می شود.

وی افزود: توقف روند واکسیناسیون برای چند روز ، ازدحام جمعیت در مراکز تزریق واکسن را به دنبال دارد.

علوی همچنین گفت: عده ای به تصور احتمال تمام شدن واکسن به مراکز واکسیناسیون هجوم می آورند که باعث اختلال در روند واکسیناسیون می شود.

وی با اشاره به ورود ۶۰ هزار دز واکسن کرونا به استان خوزستان افزود: روزانه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دز واکسن در خوزستان تزریق می شود لذا این سهمیه تنها نیاز یک روز و نیم این استان را تامین می کند و متناسب با نیاز استان خوزستان نیست.

اکنون ۲۰ شهرستان خوزستان در وضعیت قرمز، ۲ شهرستان نارنجی و پنج شهرستان زرد کرونایی هستند.