گرامی مقدم معاون سد و نیروگاه‌های سازمان آب و برق خوزستان گفت: در انتهای سال آبی امسال قرار داریم و سد‌های استان به علت خشکسالی و مصرف بالای انرژی میزان تولید برق در آن‌ها با محدودیت روبرو شده اند. او افزود: امیدواریم با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص کاهش دما در هفته آینده مشکلی در خصوص مصرف […]

گرامی مقدم معاون سد و نیروگاه‌های سازمان آب و برق خوزستان گفت: در انتهای سال آبی امسال قرار داریم و سد‌های استان به علت خشکسالی و مصرف بالای انرژی میزان تولید برق در آن‌ها با محدودیت روبرو شده اند.

او افزود: امیدواریم با توجه به پیش بینی هواشناسی در خصوص کاهش دما در هفته آینده مشکلی در خصوص مصرف برق نداشته باشیم.

گرامی مقدم بیان داشت: هر چه به پایان شهریورماه نزدیکتر می‌شویم، میزان دما در بیشتر مناطق کشور کاهش می‌یابد.