علی محمد چارمحالی مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر گفت: بنای تاریخی رحیمی که مملو از تزئینات و آرایه‌های ارزشمند معماری نظیر گچبری، خوون چینی گره چوب و حجاری بوده و در محله‌ی سادات، جنب خانه‌های تاریخی کجباف، ساداتی و متعلق به دوران قاجاریه است. او افزود: در حال حاضر مرمت ستون‌ها و طاق‌های ریخته […]

علی محمد چارمحالی مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر گفت: بنای تاریخی رحیمی که مملو از تزئینات و آرایه‌های ارزشمند معماری نظیر گچبری، خوون چینی گره چوب و حجاری بوده و در محله‌ی سادات، جنب خانه‌های تاریخی کجباف، ساداتی و متعلق به دوران قاجاریه است.

او افزود: در حال حاضر مرمت ستون‌ها و طاق‌های ریخته شده‌ی بنای تاریخی رحیمی با مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال و با مشارکت اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شوشتر در حال انجام است.

چارمحالی بیان داشت: از سال ۱۳۹۷ با همت مالک و مشارکت میراث فرهنگی کار مرمت این بنا آغاز و تاکنون چند فاز حفاظتی و مرمتی در این خانه، شامل مرمت و بازسازی سقف ریخته شده‌ی شوادان خانه، استحکام بخشی دیواره‌های شوادان، مرمت اصطبل، مرمت بخشی از تزئینات و اجرای تاق در این بنا صورت پذیرفته است.