نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بحث اول استان خوزستان پس از کرونا، بحث آب و منتفی دانستن طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون و تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان خوزستان است. سید کریم حسینی در نشست رئیس جمهور با شیوخ و سران عشایر خوزستان که امروز (۵ […]

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز بحث اول استان خوزستان پس از کرونا، بحث آب و منتفی دانستن طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون و تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان خوزستان است.

سید کریم حسینی در نشست رئیس جمهور با شیوخ و سران عشایر خوزستان که امروز (۵ شهریورماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم برکات این حضور پربرکت در دومین روز تشکیل دولت به خوزستان و کشور برسد.

به گزارش راه بهارستان، وی افزود: این امید در دل مردم است. باعث افتخار است که بزرگان طوایف با شفافیت و صراحت و کارشناسی مطالب خود را بیان می‌کنند.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز بحث اول استان خوزستان پس از کرونا، بحث آب و منتفی دانستن طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون و تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان خوزستان است. در فاز اول، مردم برکات این طرح را دیده‌اند.

وی افزود: بحث شبکه فاضلاب نیز دردی است که در اولین بارندگی‌ها مشخص می‌شود و بحث اشتغال جوانان استان خوزستان نیز مشکل دیگری است. اشتغال جوانان باید مورد توجه آقای رئیسی قرار بگیرد. ایشان صادق‌الوعد است و امیدواریم این صداقت را در روزهای اول دولت ببینیم.

منبع ایسنا