سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود : سفر بنده و وزیر نیرو به خوزستان با توجه به مسائل آب و کشاورزی و خشکسالی‌های اخیر به عنوان  یکی از چالش‌های موجود منطقه  انجام شده است . وزیر جهاد کشاورزی افزود: استان خوزستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی ایران است و در حوزه تولید محصولات کشاورزی دارای رتبه نخست است. […]

سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود : سفر بنده و وزیر نیرو به خوزستان با توجه به مسائل آب و کشاورزی و خشکسالی‌های اخیر به عنوان  یکی از چالش‌های موجود منطقه  انجام شده است .

وزیر جهاد کشاورزی افزود: استان خوزستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی ایران است و در حوزه تولید محصولات کشاورزی دارای رتبه نخست است. تقریبا یک و نیم میلیون اراضی کشاورزی داریم و ۱۷ ونیم تن محصولات کشاورزی و غذایی در استان خوزستان تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه استان خوزستان نیازمند نگاه ویژه‌ای است افزود: حتما بر اساس توضیحات ریاست جمهور، استان خوزستان هم با نگاه ویژه در سازمان جهاد کشاورزی نگاه خواهد شد و اختیارات ویژه در حوزه کشاورزی به استان خوزستان واگذار خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در خشکسالی‌های اخیر در حوزه آب دچار چالش‌هایی بودیم، درمرحله اول و این سفر اکنون تنها دغدغه وزارت جهاد، کشت پاییزه است که حتما با وزیر نیرو در حال بررسی چگونگی کشت محصولات پاییزه بر اساس الگوی کشت منطقه پیش خواهیم برد.

ساداتی‌نژاد بیان کرد: دومین مسئله مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در استان خوزستان است، فاز نخست این طرح تقریبا به پایان رسیده و فاز دوم این طرح هنوز شروع نشده و مطالبه مردم منطقه و خوزستان در حوزه کشاورزی شروع فاز دوم این طرح است.

وی گفت: وزارت جهاد مطالعات ورود به فاز دوم این طرح را شروع کرده و با کمک ظرفیت‌های داخلی استان خوزستان در حوزه پیمانکاران محلی با نگاه کلان در حوزه تأمین اعتبار فازدوم طرح ۵۵۰ مقام معظم رهبری و شروع پایان جلسه تصمیم گیری خواهد شد.