جناب آقای دکتر محسن رضایی معاون محترم اقتصادی ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخاب شایسته آن چهره خدوم که از سرمایه های بی بدیل ملی است به این سمت یقیناً باعث دلگرمی و امیدواری مردم ایران به ویژه دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف اقتصادی است.
ضمن تبریک این رویداد مهم تاریخی، از خداوند متعال موفقیت روز افزون حضرتعالی را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزومندم.
 امین ابراهیمی

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان