سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: پیرو هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، با نظارت و هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان جهت لایروبی کانال ها و زهکش های شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت، این عملیات در این نوبت در […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ بهرام جعفری گفت: پیرو هماهنگی و برنامه ریزی صورت گرفته معاونت فنی مهندسی و تعمیرات شرکت، با نظارت و هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان جهت لایروبی کانال ها و زهکش های شبکه های آبیاری تحت پوشش شرکت، این عملیات در این نوبت در شبکه آبیاری میانآب در کانال های آبیاریWS1 , WS5 , WS6 , WS7 , WS8  به طول مجموع ۱۲۲۹۷ متر طی مدت ۲۵ روز توسط بیل مکانیکی  انجام شد که این عملیات جهت دیگر کانال ها طبق برنامه در حال انجام می باشد.

وی هدف از لایروبی کانال ها را تسهیل در توزیع عادلانه آب، افزایش راندمان و افزایش سرعت انتقال آب در کانال‌های آبیاری در راستای کاهش حداکثری هدر رفت آب و رضایت مشترکین و خدمت رسانی به کشاورزان و همچنین آماده سازی بستری مناسب جهت کشت های پاییزه بیان کرد.

گفتنی است، میزان اراضی خالص کشاورزی تحت پوشش کانال های مذکور که لایروبی شده اند، ۱۶۵۳ هکتار می باشد.