مسئول جهاد کشاورزی باغملک گفت: پیش بینی می‌شود ۱۷ هزار تن انار از انارستان‌های این شهرستان برداشت شود. یوسف پیش بین، مسئول جهاد کشاورزی باغملک گفت: برداشت انار از هر هکتار اراضی این شهرستان حدود ۲۰ تن است که پیش بینی می‌شود ۱۷ هزار تن از انارستان‌های باغملک برداشت شود. او افزود: ۸۵۰ هکتار از […]

مسئول جهاد کشاورزی باغملک گفت: پیش بینی می‌شود ۱۷ هزار تن انار از انارستان‌های این شهرستان برداشت شود.

یوسف پیش بین، مسئول جهاد کشاورزی باغملک گفت: برداشت انار از هر هکتار اراضی این شهرستان حدود ۲۰ تن است که پیش بینی می‌شود ۱۷ هزار تن از انارستان‌های باغملک برداشت شود.

او افزود: ۸۵۰ هکتار از اراضی باغملک به باغ انار اختصاص یافت.

پیش بین بیان داشت: یاقوت‌های سرخ و سفید انار در حاشیه مزارع یا در باغ مرکبات باغملک به صورت ارگانیک به عمل می‌آیند، همچنین با آغاز فصل برداشت انار، این روز‌ها شاهد حضور باغداران و مردمی هستیم که به همراه خانواده یا دوستان سری به باغ انارشان می‌زنند.

از ارقام انار در باغملک می‌توان به انار ملس، ترش، شیرین و… اشاره کرد و همچنین رب انار به وجود آمده از این یاقوت‌ها در این شهرستان نیز زبان زد خاص و عام است.