مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به هشت هزار بهره بردار بخش کشاورزی خوزستان پرداخت شد. جهانپور معماریان روز شنبه  افزود:۴۶درصد این تسهیلات بانکی به بخش صنایع تبدیلی ، باغ ها و زراعت ۲۰درصد و ۱۷درصد دام و آبزیان استان پرداخت شده است. وی به […]

 مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان گفت: در پنج ماه نخست امسال ۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به هشت هزار بهره بردار بخش کشاورزی خوزستان پرداخت شد.

جهانپور معماریان روز شنبه  افزود:۴۶درصد این تسهیلات بانکی به بخش صنایع تبدیلی ، باغ ها و زراعت ۲۰درصد و ۱۷درصد دام و آبزیان استان پرداخت شده است.

وی به جایگاه نخست کشاورزی خوزستان با تولید ۱۷.۵میلیون تن محصولات زراعی و باغی در سال اشاره کرد و افزود:این استان با تولید محصولات راهبردی همچون گندم ، چغندر قند ، نیشکر و دانه روغنی کلزا نقش برجسته و ممتازی در امنیت غذایی کشور دارد و پرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران بخش کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور ، حفظ و توسعه ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی است.

به گفته وی پارسال در مجموع ۲۸هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به ۳۶هزار و ۴۰۰ بهره بردار بخش کشاورزی خوزستان پرداخت شد.

پرداخت بیش از ۵۴هزار میلیارد ریال به گندمکاران خوزستان

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت ۵۴هزار و ۳۵۳میلیارد ریال ابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان خوزستانی در سال جاری خبر داد.

معماریان افزود:این پرداخت بابت خرید تضمینی یک میلیون و ۸۴هزار تن بر مبنای هر کیلوگرم گندم به میزان ۵۰هزار ریال بوده است.

وی گفت:همچنین بیش از۲۱ میلیارد ریال برای بخشی از خرید تضمینی دانه روغنی کلزا به کشاورزان کلزاکار پرداخت شده است.

صدور کشاورز کارت برای حمایت از تولید محصولات راهبردی

معماریان گفت:۲ هزار و ۵۵۵کشاورز کارت به میزان هرکدام حداکثر ۲۰۰میلیون ریال برای خرید نهاده‌های کشاورزی مربوط به گندم و کلزا صادر شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان افزود:کارمزد این کارت ها که ۱۲درصد و بازپرداخت یکساله است نقش مهمی در حمایت از کشاورزان گندم و کلزاکاران خوزستانی داشته است.

پرداخت ۸۷۰میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان سیل زده

معماریان گفت:امسال ۸۷۰میلیارد ریال با کارمزد چهاردرصد و بازپرداخت سه ساله به کشاورزان خسارت دیده سیلاب ۱۳۹۸پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین ۱۱۲هزار و ۱۲۶ فقره وام بلاعوض از محل اعتبارات وزارت کشور به میزان ۶ هزار و ۸۸۳میلیارد ریال  به کشاورزان خسارت دیده سیلاب فروردین ۱۳۹۸ پرداخت شد.

در جریان سیلاب فروردین ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰هزار هکتار از زمین های های کشاورزی آماده برداشت از بین رفت و بیش از ۱۶۰هزار میلیارد ریال به مجموعه بخش کشاورزی خوزستان خسارت زد.