احمد محمدی روز شنبه به مناسبت هفته دولت با اشاره به جزئیات نتایج مطالعات صورت گرفته در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای برآورد منابع نفتی در مخازن موجود این شرکت بیان داشت: نتایج مطالعات ۲ سال گذشته کارشناسان این شرکت نشان می‌دهد که حجم نفت درجای موجود در ۶ میدان- مخزن رامشیر آسماری، کوپال آسماری، کوپال بنگستان، منصوری بنگستان، نرگسی آسماری- جهرم و قلعه نار آسماری ۹ میلیارد بشکه بیشتر از برآوردهای قبلی است که این به معنای افزوده شدن یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون بشکه به حجم ذخایر قابل تولید این شرکت با احتساب ضریب بازیافت مخازن یادشده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خاطرنشان کرد: بر اساس قیمت موجود هر بشکه نفت به ارزش تقریبی۷۰ دلار، درآمد حاصل از فروش این حجم نفت از مخازن هیدروکربنی، افزون بر ۱۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود که البته در طول سالهای بهره‌برداری قابل استحصال خواهد بود.

وی یادآورشد: حجم اضافه شده به ذخایر درجای مخازن هیدروکربنی در اختیار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بدون محاسبه و پیش بینی اکتشاف میدانهای جدید نفتی است و از طریق شناسایی لایحه‌های نفتی و مطالعات و محاسبات فنی بر روی اطلاعات کسب شده از مخازن هیدروکربنی موجود شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تاکید بر اینکه تمامی منابع نفتی در مخازن قابل برداشت نیست گفت: به واسطه فناوری های دردسترس، ضریب بازیافت در گستره فعالیت این شرکت به طور متوسط حدود ۲۸ درصد است، اما با تکنولوژیهای روز و انجام اقدامات EOR این میزان قابلیت افزایش خواهد داشت.

وی بیان داشت: باید توجه داشت که علاوه بر بحث تکنولوژی، میزان استخراج نفت از مخازن به ویژگیهای طبیعی هر مخزن نیز بستگی دارد.

شرکت ملی  مناطق نفت خیز جنوب به عنوان بزرگ ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان نفتی در گسترهای افزون بر ٧٠ هزار کیلومتر مربع در محدوده ۵ استان جنوب و جنوب غرب کشور، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید می‌کند. در این قلمرو وسیع نفتی میدانهای بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، کرنج و پارسی و بی‌بی حکیمه قرار دارند.