رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: هرگونه افزایش قیمت نان در خوزستان غیرقانونی است و با نانوایی‌ها و مراکز فروش نانی که افزایش قیمت انجام دهند برخورد جدی خواهد شد.

امیر حسین نظری بیان کرد: بر اساس بازرسی میدانی انجام شده، برخی نانوایی‌ها نسبت به پایین بودن نرخ نان اعتراض داشته و قصد افزایش قیمت را دارند که باید به اطلاع مردم برسانم هرگونه افزایش قیمت نان غیرقانونی است و در صورت مشاهده تخلف، مردم مراتب را به بازرسی سازمان صمت و یا تعزیرات خوزستان اطلاع دهند.

وی گفت: قیمت نان براساس تصویب شورای عالی آرد و نان خوزستان تعیین می‌شود و باید به تایید نهایی سازمان صمت برسد.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان افزود: با واحدهای نانوایی که اقدام به گرانفروشی کنند برخورد جدی از جمله قطع سهمیه آرد آنها صورت خواهد گرفت.

گفتنی است نانوایی‌ها خوزستان درخواست افزایش قیمت نان را دارند و این موضوع چند بار از سوی اتحادیه نانوایی‌ها مطرح شده است. این موضوع باید در ستاد تنظیم بازار مورد بررسی قرار گیرد.

آخرین افزایش قیمت نان در خوزستان پارسال انجام شد.