برای دومین سال پیاپی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان موفق به کسب رتبه برتر در میان دستگاه های شرکت کننده در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۰ شد.
به گزارش راه بهارستان، این اداره کل، براساس ارزیابی های صورت گرفته عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان دستگاه برگزیده استان در جشنواره شهید رجایی برای دومین سال متوالی انتخاب شد.
گفتنی است در طول یکسال نیم اخیر  تاکنون این اداره کل  ضمن کسب دو رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی بیش از ۶۸ بار در حوزه مختلف مورد تقدیر مدیران عالی کشوری و استانی قرار گرفته است که نشان از تلاش های خستگی ناپذیر ارسلان غمگین مدیر کل جهادی مجموعه و کارکنان  خدوم این اداره کل است.
منبع روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان