محمد مهدی مطیعی عضو شورای شهر در آیین کلنگ زنی احداث پارک برهان در منطقه بهارستان، اظهار کرد: زمین این پروژه ۹۰ هزار مترمربع بوده که از آن ۴۰ هزار متربع تبدیل به پارک و سایر فضای آن متعلق به کاربری های آموزشی، فرهنگی، تجاری و غیره است. عضو شورای شهر اهواز در خصوص اولویت […]

محمد مهدی مطیعی عضو شورای شهر در آیین کلنگ زنی احداث پارک برهان در منطقه بهارستان، اظهار کرد: زمین این پروژه ۹۰ هزار مترمربع بوده که از آن ۴۰ هزار متربع تبدیل به پارک و سایر فضای آن متعلق به کاربری های آموزشی، فرهنگی، تجاری و غیره است.

عضو شورای شهر اهواز در خصوص اولویت بندی مشکلات شهر، عنوان کرد: در ابتدای کار شورا، اعضا ۲ تا سه جلسه را برای آسیب شناسی مسائل شوراهای ادوار گذشته اختصاص داده و بعد از آن جلسات دیگری برای تعیین اولویت ها ترتیب داده شد.

وی در خصوص رویکرد شورای ششم در حوزه محیط زیست و فضای سبز اظهار کرد: این رویکرد علمی و روزآمد بوده و باید با رعایت پیوست های مختلف اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، اجتماعی و سایر پیوست ها، پروژه ها تعریف شوند.

وی اذعان کرد: اقدامات بسیار زیادی در سال های گذشته در حوزه زیباسازی، فضای سبز، آب نماها و پارک ها انجام شد اما شورای ششم معتقد است که اگر پروژه و طرحی ثبت می شود باید با پیوست رویکرد پایداری باشد تا پروژه ها به نتیجه برسد.

این پروژه با حضور سرپرست شهرداری اهواز، رییس و اعضای شورای شهر اهواز با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.