کارگر ساختمانی ۲۳ ساله در حین کار در ساختمان نیمه کاره دچار مصدومیت و با تلاش آتش نشانان نجات داده شد. رئیس سازمان اظهارکرد: ششم شهریور ماه سال جاری ساعت ۱۷ و ۴۳ دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان مصدومیت کارگر ساختمانی در طبقه سوم ساختمان نیمه کاره در منطقه فرهنگ شهر […]

کارگر ساختمانی ۲۳ ساله در حین کار در ساختمان نیمه کاره دچار مصدومیت و با تلاش آتش نشانان نجات داده شد.
رئیس سازمان اظهارکرد: ششم شهریور ماه سال جاری ساعت ۱۷ و ۴۳ دقیقه با تماس تلفنی شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان مصدومیت کارگر ساختمانی در طبقه سوم ساختمان نیمه کاره در منطقه فرهنگ شهر خیابان ساعی پنج اطلاع رسانی شد.
وی افزود؛ کارگر ساختمانی ۲۳ ساله در حین کار در ساختمان نیمه کاره در اثر برخورد بالابر ساختمانی از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اظهارکرد: آتش نشانان ۲ دقیقه بعد در محل حادثه حاضر شدند و با ایمن سازی محل حادثه مصدوم را به طبقه همکف منتقل کردند و به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.