جباری معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: طی یک ماه گذشته با شدت گرفتن شیوع کرونا، بازرسی از بازار و اصناف برای رعایت اصول بهداشتی نیز شدت یافت و با اصنافی که شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند برخورد جدی شد. او بیان داشت: ۷ هزار و ۶۶۰ بازرسی از […]

جباری معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: طی یک ماه گذشته با شدت گرفتن شیوع کرونا، بازرسی از بازار و اصناف برای رعایت اصول بهداشتی نیز شدت یافت و با اصنافی که شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کردند برخورد جدی شد.

او بیان داشت: ۷ هزار و ۶۶۰ بازرسی از بازار و اصناف در خوزستان انجام شد که در این تعداد ۳ سه هزار و ۲۷۵ مورد تذکر به صاحبان اصناف برای رعایت نکات بهداشتی داده شد و ۵۱۰ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی کرونا در خوزستان پلمب شدند.

جباری افزود: ۲۴۰ گشت مشترک از سطح بازار خوزستان انجام شد و دستگاه‌هایی همچون علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و بسیج نیز سازمان صمت خوزستان را در این مسیر یاری کردند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خوزستان با بیان اینکه اصناف و بازاریان نیز در شرایط کرونا دچار ضرر و زیان زیادی شدند ادامه داد: با این وجود از تمامی مردم و اصناف و بازاریان تقاضا داریم در این شرایط سخت با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جان خود و سایر افراد را از خظر حفظ کنند.