مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان گفت: پس از ارسال گزارشی از سوی سازمان صمت شهرستان اهواز مبنی بر عرضه و فروش مرغ دولتی خارج از ضوابط، این گزارش به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز و شعبه هفتم ارسال گردید. بیرانوندی افزود: رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات […]

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان گفت: پس از ارسال گزارشی از سوی سازمان صمت شهرستان اهواز مبنی بر عرضه و فروش مرغ دولتی خارج از ضوابط، این گزارش به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز و شعبه هفتم ارسال گردید.

بیرانوندی افزود: رئیس شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات متهم و بلاوجه بودن آن وی را علاوه بر الزام فروش کالا در شبکه به مبلغ یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال محکوم نمود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این رای پس از سیر مراحل قانونی جهت اجرا به اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز ارسال گردید.

سامانه اینترنتی http://tazirat۱۳۵.ir  آماده دریافت گزارشات و شکوائیه‌های هم استانی‌های گرامی می‌باشد.