رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: با توجه به وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان، مساله کمبود واکسن باید توسط رئیس جمهور و وزیر بهداشت حل شود. عبدالله ایزدپناه  با اشاره به کمبود واکسن در خوزستان در هفته‌های اخیر اظهار کرد: کمبود واکسن در خوزستان یکی از بحث‌های جدی است و باید به این مساله توجه […]

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: با توجه به وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان، مساله کمبود واکسن باید توسط رئیس جمهور و وزیر بهداشت حل شود.

عبدالله ایزدپناه  با اشاره به کمبود واکسن در خوزستان در هفته‌های اخیر اظهار کرد: کمبود واکسن در خوزستان یکی از بحث‌های جدی است و باید به این مساله توجه شود.

وی افزود: کمبود تخت‌های بیمارستانی نیز از دیگر مسائل استان خوزستان است که البته در سفر رئیس جمهور به خوزستان قرار بر این شد که در مدت دو روز ۱۰۰ تخت به ظرفیت بیمارستانی خوزستان اضافه شود و ۱۰۰ تخت دیگر نیز در روزهای بعد تامین شود.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: با توجه به شرایط کمبود واکسن در خوزستان، رئیس جمهور به وزیر بهداشت دستور جبران کمبود واکسن در خوزستان را داده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان، مساله کمبود واکسن باید توسط رئیس جمهور و وزیر بهداشت حل شود. نمایندگان خوزستان نیز در این خصوص پیگیر حل مساله هستند تا در چند روز آینده شاهد حل مشکل کمبود واکسن باشیم.