تا ساعتی دیگر بنا است در جلسه شورا، شهردار اهواز از بین گزینه هایی که ظاهرا قبلا بررسی و پالایش شده اند، انتخاب شود. هرچند اطلاع رسانی شفافی از سوی شورای شهر اهواز در این خصوص تاکنون صورت نگرفته که بر اساس کدام معیارها و شاخص ها به انتخاب افراد دست زده اند اما بررسی […]

تا ساعتی دیگر بنا است در جلسه شورا، شهردار اهواز از بین گزینه هایی که ظاهرا قبلا بررسی و پالایش شده اند، انتخاب شود. هرچند اطلاع رسانی شفافی از سوی شورای شهر اهواز در این خصوص تاکنون صورت نگرفته که بر اساس کدام معیارها و شاخص ها به انتخاب افراد دست زده اند اما بررسی ها نشان می دهد که بیشترین حساسیت کسانی که پیگیر مسائل شهری هستند بر روی بومی یا غیر بومی بودن شهردار اهواز متمرکز شده است.

بومی یا غیر بومی بودن مهم است و حس مسئولیت و وطن دوستی یک مدیر می تواند باعث ارتقای عملکرد آن مجموعه و خدمات رسانی بهتر شود اما تاکید ویژه تنها بر این شاخص زمانی بیشتر جواب می دهد که در بین گزینه های مطرح شده کارنامه آنها بهم نزدیک و اختلاف فاحشی نداشته باشند چرا که در دنیای امروز این تخصص و تجربه است که حرف نهایی را می زند نه صرفا بومی گری.

البته این امر برای مدیرغیر بومی نیز صادق است که صرفا اینکه از یک استان دیگر بیاید نشانه کارآمدی آن نخواهد بود و باید دید فردی که می خواهد انتخاب شود چه جایگاهی داشته و از چه سوابق اجرایی شاخصی در سطح یک کلانشهر برخوردا است. اگر بنا باشد یک مدیر دست چندم که نه تجربه کافی و نه تخصص قابل اتکایی در مدیریت شهری دارد برای شهرداری انتخاب شود چه بهتر که یک مدیر بومی جای آن بنشیند که حداقل با آداب و رسوم و فرهنگ شهر آشنایی دارد و می تواند بجای پروازی بودن زمان بیشتری را در محل کار خود سپری کند.

در نتیجه کسی باید شهردار اهواز شود که به بزرگی معضلات شهر باشد و کارنامه وی معرف او باشد نه اینکه صرفا بومی است یا غیر بومی. کسی باید سکان به گل نشسته شهرداری اهواز را در دست بگیرد که در وهله اول تحصیلات عالیه مرتبط با مسائل شهری را داشته باشد و از نظر علمی بداند که بیماری های شهر را چگونه می تواند درمان کند.

موضوع بعدی میزان تجربه و سوابق فرد است که چه در سطحی در ارتباط با شهرداری مسئولیت داشته است و در این مدت مسئولیت چه اقدامات شاخصی از خود انجام داده است و رضایت مردم از دوره مسئولیت وی چگونه بوده است. مسئولیت خالی داشتن به تنهایی مهم نیست نوع کارکرد او و اقداماتی که انجام داده است مهم است چرا که بسیار کسانی هستند که مسئولیت های فراوانی حتی در سطوح بالایی دارند اما دریغ از یک نقطه روشن عملکردی در کارنامه آنها.

نکته دیگر که قابل توجه است شهردار منتخب باید ویژگی های شخصیتی بارزی داشته باشد و شهامت “نه” گفتن را داشته باشد و در مواقعی که بحث سهم خواهی می شود طرف شهر را بگیرد نه منافع افراد را. این موضوع وقتی مهم است که بدانیم که یکی از معضلات اصلی شهرداری اهواز دلال بازی و حجم نیروی انسانی است که هر دوره به بدنه شهرداری اضافه می شود و تحرک و پویایی را از شهرداری گرفته است و حتی شهرداری را ناتوان در پرداخت حقوق کرده است.

چه کسی شهردار اهواز شود؟ کسی که کارنامه داشته باشد، شهر را بفهمد و تخصص و توان اجرایی و ارتباط درون و برون سازمانی برای معضلات این کلانشهر را داشته باشد. غیر از این شود همین اتفاقی رخ می دهد که دوره قبل اتفاق افتاده است و شهردار از پی شهردار می آید و می رود و این اهواز است که فاصله توسعه یافتگی آن با شهرهای هم طرازش که از عرش تا فرش است، دو برابر می شود.