سازمان آب و برق خوزستان، مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان،ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب در برگیرنده ی آخرین بخشنامه ها، دستورالعملها، قوانین و مقررات حقوقی و قانون حاکم بر واگذاری انشعابات صنعتی و تناقضات آنها است که توسط مهرنوش شهنی دارابی و بهرام بهادری بیرگانی از پرسنل این شرکت تدوین و چاپ […]

سازمان آب و برق خوزستان، مدیر عامل شرکت آب غدیر خوزستان،ضمن اعلام این خبر گفت: این کتاب در برگیرنده ی آخرین بخشنامه ها، دستورالعملها، قوانین و مقررات حقوقی و قانون حاکم بر واگذاری انشعابات صنعتی و تناقضات آنها است که توسط مهرنوش شهنی دارابی و بهرام بهادری بیرگانی از پرسنل این شرکت تدوین و چاپ گردیده است.

“شهاب یگانه” در ادامه از تحریر مقدمه ی دکتر غلامرضا مدنیان مدیر کل قبلی دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد و گفت: در این مقدمه ضمن کاربردی خواندن این کتاب به لزوم و اهمیت انکار ناپذیر دانش حقوق آب تاکید کرده است.

گفتنی است این کتاب در پنج فصل تهیه و تدوین گردیده و بزودی توسط شرکت آب غدیر خوزستان رونمایی خواهد شد.