غبیشاوی رییس اداره صنعت معدن و تجارت بندرامام خمینی(ره): با توجه به ایجاد گشت های مشترک بین ادارات و اتحادیه های صنفی ، ضمن بازرسی و نظارات برواحدهای توزیع مایحتاج مردم ومصالح ساختمانی تعداد ۴۲ واحد صنفی بازرسی و دو واحدجریمه و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. جواد غبیشاوی درپایان از همه شهروندان درخواست میشود […]

غبیشاوی رییس اداره صنعت معدن و تجارت بندرامام خمینی(ره): با توجه به ایجاد گشت های مشترک بین ادارات و اتحادیه های صنفی ، ضمن بازرسی و نظارات برواحدهای توزیع مایحتاج مردم ومصالح ساختمانی تعداد ۴۲ واحد صنفی بازرسی و دو واحدجریمه و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

جواد غبیشاوی درپایان از همه شهروندان درخواست میشود هرگونه تخلف را به اداره صنعت معدن و تجارت بندرامام خمینی ره و یا به سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت و بدون اغماض و مماشات گزارش مردمی بررسی و در صورت تخلف اعمال قانون شود.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان