امیرحسین نظری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان در جلسه بررسی توسعه سرمایه گذاری و کار آفرینی این شهرستان که با حضور هرمز رئیس کانون کارآفرینی خوزستان ، خنافره رییس اداره صمت و سایر اعضاء برگزار شد، اذعان داشت: مسئولان باید با تسهیل قوانین و رفع موانع تولید بستر توسعه سرمایه گذاری، اشتغال […]

امیرحسین نظری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان در جلسه بررسی توسعه سرمایه گذاری و کار آفرینی این شهرستان که با حضور هرمز رئیس کانون کارآفرینی خوزستان ، خنافره رییس اداره صمت و سایر اعضاء برگزار شد، اذعان داشت: مسئولان باید با تسهیل قوانین و رفع موانع تولید بستر توسعه سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی را در در شهرستان شادگان هموار کنند.

وی با اشاره به اینکه اولویت نخست در شهرستان شادگان اشتغال و کارآفرینی و رفع معضل بیکاری است، افزود: تجمیع سرمایه های خرد در قالب بنگاههای اقتصادی و در مسیر اشتغال و رونق اقتصادی موجب سرعت بخشی در رفع این معضل می شود.

رییس سازمان صمت ادامه داد: اشتغال زیربنای توسعه و مبنای تامین معیشت است با توجه به نرخ بالای بیکاری در شهرستان شادگان، کارآفرینی از اقدامات ارزشمند و نیاز جامعه امروزی است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، تصریح کرد: باید از سرمایه گذاران پشتیبانی کرد باید با تدوین ساز و کارهای مناسب مبتنی بر قانون بستر فعالیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم شود.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان