امیر حسین نظری رییس سازمان صمت خوزستان در جلسه ای که به منظور هماهنگی راه اندازی این سامانه برگزار شد اظهار داشت: به منظور رفاه حال متقاضیان سازمان صمت خوزستان سامانه میز خدمت الکترونیکی بر روی درگاه بهین یاب به آدرس www.behinyab.ir بارگذاری شده است که متقاضیان از این پس می توانند با مراجعه به […]

امیر حسین نظری رییس سازمان صمت خوزستان در جلسه ای که به منظور هماهنگی راه اندازی این سامانه برگزار شد اظهار داشت: به منظور رفاه حال متقاضیان سازمان صمت خوزستان سامانه میز خدمت الکترونیکی بر روی درگاه بهین یاب به آدرس www.behinyab.ir بارگذاری شده است که متقاضیان از این پس می توانند با مراجعه به این درگاه الکترونیکی وارد این سامانه شده و در صورت نیاز به پاسخگویی سوالات مربوطه و همچنین راهنمایی هایی تخصصی ، در ۱۴ بخش تعیین شده از جمله، صدور مجوز های صنعتی و معدنی و تجاری و همچنین ستاد تسهیل و تسهیلات و نسبت به طرح سوال و درصورت نیاز بارگذاری فایل اقدام نمایند.

وی خاطر نشان کرد: از مزایای این سامانه عدم حضور فیزیکی متقاضیان و ارباب رجوع ، تسریع در پاسخگویی به سئوالات متقاضیان و استفاده از خدمات الکترونیکی سازمان صمت خوزستان میباشد.

دکتر نظری همچنین افزود: یکی دیگر از مزایای راه اندازی این سامانه امکان دسترسی مستقیم به مدیران و معاونتهای تخصصی برای پاسخگویی به سوالات متقاضیان است.

منبع:روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان