مدیر جهاد کشاورزی باغملک گفت: به مناسبت هفته دولت به صورت ویدیو کنفرانس در شهرستان باغملک ۱۴ طرح کشاورزی افتتاح شد. او افزود: از این ۱۴ پروژه ۷پروژه شامل پرورش گاو شیری و پرواربندی بره و گوساله و پنج پروژه شامل احداث گلخانه سبزی و صیفی و دو پروژه آن مربوط به شیلات است. پیش بین بیان […]

مدیر جهاد کشاورزی باغملک گفت: به مناسبت هفته دولت به صورت ویدیو کنفرانس در شهرستان باغملک ۱۴ طرح کشاورزی افتتاح شد.

او افزود: از این ۱۴ پروژه ۷پروژه شامل پرورش گاو شیری و پرواربندی بره و گوساله و پنج پروژه شامل احداث گلخانه سبزی و صیفی و دو پروژه آن مربوط به شیلات است.

پیش بین بیان داشت: کل اعتبار هزینه شده جهت این طرح‌ها ۲۴۷ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال است.