محسن دالوند در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی هویت ۱۶ نفر مالخر را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی طی عملیاتی مختلف در سطح شهرستان ان‌ها را دستگیر کردند.سرهنگ دالوند افزود:اموالی از قبیل سیم‌های برق سازمانی و کابل انتقال برق انتقال شبکه و لوله نفت و دوچرخه و محتویات […]

محسن دالوند در تشریح جزییات این خبر گفت: ماموران این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی هویت ۱۶ نفر مالخر را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی طی عملیاتی مختلف در سطح شهرستان ان‌ها را دستگیر کردند.سرهنگ دالوند افزود:اموالی از قبیل سیم‌های برق سازمانی و کابل انتقال برق انتقال شبکه و لوله نفت و دوچرخه و محتویات خودرو‌های خودرو از جمله زاپاس و ضبط کشف و ضبط گردیدفرماندهی انتظامی اهواز در پایان اظهار داشت:متهمین پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.